รูปแบบการพัฒนาชุมชนด้วยกระบวนการวิจัยปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม (Participatory Action Research: PAR)

เทคนิคการวิจัยเชิงปฏิบัติการโดยประชาชนมีส่วนร่วม (PAR) เป็นยุทธวิธีที่จะช่วยให้ประชาชนสามารถรวมตัวกันขึ้นมาในรูปขององค์กรประชาชนและสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีความเข้มแข็งทั้งโครงสร้างและการดำเนินงานโดยอาศัยเงื่อนไขของการเพิ่มขีดความสามารถของประชาชนด้วยระบบข้อมูล ทำให้ประชาชนเห็นความสำคัญของข้อมูล เพราะข้อมูลจะช่วยให้ประชาชนสามารถวิเคราะห์ปัญหาของชุมชนและทำการพัฒนาต่อไปได้ 

อ่านรายละเอียดทั้งหมด

รูปแบบกระบวนพัฒนาชุมชนด้วยเทคนิค A-I-C (Appreciation Influence Control)

  AIC เป็นเทคนิคที่พัฒนามาจากแนวคิดของสถาบันเอกชนชื่อ Organization for Development: an International Institute (ODII) ตั้งขึ้นโดย Ms. Turid Sato และ Dr. William E. Smith กระบวนการนี้ได้นำมาทดลองและเผยแพร่ในประเทศไทยโดยสถาบัน ODII ร่วมกับสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (TDRI) และสมาคมพัฒนาประชากรและชุมชน (PDA)

อ่านรายเอียดทั้งหมด

ความก้าวหน้าของโครงการบูรณาการการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาศักยภาพการจัดการสุขภาพชุมชนแบบมีส่วนร่วมของกองทุนสุขภาพท้องถิ่น (๓) เวทีประชาคม กำหนดแนวทางแก้ปัญหากลุ่มเสี่ยงโรคความดันโลหิตสูง และสุขภาพผู้สูงอายุ

วันที่ 30 มกราคม 2558  วันนี้กระบวนการและขั้นตอนของโครงการเดินทางมาถึงขั้นการกำหนดกิจกรรม/แนวทางการแก้ปัญหากลุ่มเสี่ยงโรคความดันโลหิตสูง และสุขภาพของผู้สูงอายุ ภายใต้บริบทและศักยภาพของชุมชน โดยทีมนักศึกษา และอาจารย์จากวิทยาลัย เป็นผู้กระตุ้นนำให้ชุมชนเกิดกระบวนการมีส่วนร่วมอย่างเข้มแข็ง จนชุมชนพร้อมที่จะลุกขึ้นมาดำเนินกิจกรรมการแก้ปัญหาได้ด้วยตนเอง กิจกรรมในขั้นตอนนี้กำหนดให้มีขึ้นพร้อมกันทั้ง 6 ชุมชน แต่มี 1 ชุมชนที่ขอเลื่อนการประชุมเป็นเสาร์ที่ 31 มกราคม 2558 สำหรับประเด็นสำคัญและผลของการทำประชาคมมีดังนี้ อ่านรายละเอียดทั้งหมด คลิ๊ก

สถานการณ์ความไม่สงบในภูมิภาคเอเชียตะวันออกกลาง:กรณีวิกฤตินิวเคลียร์อิหร่าน

เอกสารอ่านประกอบการศึกษาวิชา สถานการณ์โลกปัจจุบัน
เรียบเรียงโดย อ. วัฒนา  แป้นน้อย

หลังการปฏิวัติอิสลามในอิหร่านเมื่อ ค.ศ. 1979 ซึ่งมีประกาศนโยบายว่าตะวันตกโดยเฉพาะสหรัฐเป็นศัตรู และชาวยิวเป็นภัยคุกคามต่ออิหร่าน ในช่วงแรกรัฐบาลใหม่ไม่ได้ให้ความสำคัญกับความก้าวหน้าทางนิวเคลียร์ แต่อาจด้วยผลเสียหายจากสงครามอิรัก-อิหร่าน ทำให้อยาตุลเลาะห์ โคไมนี ผู้นำสูงสุด (ดำรงตำแหน่ง 1979 –1989) มีจดหมายถึงนักการเมืองและผู้นำทหารทุกคนว่า “อิหร่านจำต้องมีอาวุธที่ทันสมัย รวมทั้งอาวุธนิวเคลียร์” จึงทำให้ประธานาธิบดีทุกคนต้องทำหน้าที่บริหารประเทศภายใต้แนวทางของผู้นำสูงสุด รัฐบาลของประธานาธิบดีอยาตุลเลาะห์ อาลี อัคบาร์ ฮาชิมี่ ราฟซานจานี่ (Ali-Akbar Hashemi Rafsanjani) เป็นรัฐบาลชุดแรกเริ่มรื้อฟื้นโครงการนิวเคลียร์ขึ้นมาอีกครั้งหลังจากหยุดไปหลายปี  โดยได้ประกาศต่อสาธารณชนเรื่อยมาว่าไม่ใช่โครงการเพื่อสร้างอาวุธนิวเคลียร์ ต่อมาในปี ค.ศ. 2005 เมื่อนายมาห์มุด อามาดิเนจาด ขึ้นดำรงตำแหน่งประธานาธิบดี เขาประกาศเดินหน้าโครงการนิวเคลียร์อย่างเต็มกำลัง โดยเชื่อว่าความก้าวหน้าด้านนิวเคลียร์ถือเป็นเกียรติภูมิของชาติ ที่สามารถประสานใจคนทั้งชาติได้ วิเคราะห์กันว่านายมาห์มุด อามาดิเนจาด ตั้งใจที่จะแสดงให้เห็นว่า อิหร่านเป็นประเทศที่ยิ่งใหญ่พอที่จะเผชิญหน้ากับสหรัฐ โดยไม่หวั่นเกรงต่อการเป็นมหาอำนาจของสหรัฐแต่อย่างใด

อ่านรายละเอียดทั้งหมด

สถานการณ์ความไม่สงบในภูมิภาคเอเชียตะวันออกกลาง: กรณี สงครามอิรัก (สงครามอ่าวเปอร์เซีย ภาค 2)

เอกสารอ่านประกอบการศึกษาวิชาสถานการณ์โลกปัจจุบัน
เรียบเรียงโดย อ.วัฒนา  แป้นน้อย

สงครามอิรัก เป็นสงครามความขัดแย้งที่เกิดขึ้นในประเทศอิรักตั้งแต่วันที่ 20 มีนาคม 2003 โดยสหรัฐอเมริกานำโดยประธานาธิบดีจอร์จ ดับเบิลยู บุช  และสหราชอาณาจักรโดยนายกรัฐมนตรีโทนี แบลร์เป็นผู้นำในการทำสงครามกับอิรัก สงครามคราวนี้อาจเรียกชื่ออื่นว่า การยึดครองอิรัก, สงครามอ่าวครั้งที่สอง หรือ ปฏิบัติการเสรีภาพอิรัก สงครามครั้งนี้สหรัฐอเมริกาได้ประกาศให้สิ้นสุดลงอย่างเป็นทางการเมื่อวัน ที่ 15 ธันวาคม ค.ศ. 2011 แต่ความรุนแรงประปรายยังมีต่อไปทั่วประเทศอิรัก

อ่านเนื้อหาทั้งหมด

Pages